Oldalmegjelenítések száma az elmúlt hónapban

2012. szeptember 16., vasárnap

Kedves Olvasóim!

Mint már korábban is jeleztem, más felületen is nagyon sok megoldandó kérdést kapok, így egyszerűen már nem marad időm arra, hogy ezt a blogot is figyeljem.
Ha valaki szeretne kérdezni, megjegyzés helyett inkább írjon e-mailt a noefon@noefon.hu címre, ott is megtalál!

2012. augusztus 6., hétfő

Kérdések

Így is elnézést  szeretnék kérni mindenkitől, de a kérdésekre mostanában elég kevés időm jut; ugyanis más fórumokon keresztül meglehetősen sok kérdést kapok, melyekre próbálok minél hamarabb válaszolni. Itt is igyekezni fogok, de lehet, hogy lesznek továbbra is csúszások!

2012. augusztus 1., szerda

Kedves Mindenki!

Nagyon eltűntem, tudom. Bocsánat, hogy nem válaszoltam a kérdésekre sem.
Alapos okom van rá; máshol vagyok jelen, s rengeteg feladatom van. Próbálom majd itt is ismét felvenni a fonalat, addig is türelmet kérek.
Addig is nézzétek a www.noefon.hu témáit is :-)!

2012. április 3., kedd

Ma van a láthatatlan munka napja


Gyermekgondozás. Beteg hozzátartozók ápolása. Önkéntesség. Mosás, főzés, takarítás. Bevásárlás a családnak, esetleg a szomszédnak is. Az utca felsöprése. Civil szervezeteknél végzett munka. Fizetés nem jár egyikért sem, mégis a társadalom jó működéséhez elengedhetetlen a létük. Mégis, hajlamosak vagyunk csak akkor észrevenni, ha nem végzik el, akkor nagyon hiányoznak, egyébként könnyen kikerülnek a munkavégzés kategóriájából, így nem kell adni értük semmiféle ellenszolgáltatást.

A mai nap azért van, hogy igenis, tudjunk róla; próbáljuk meglátni a köztünk élő láthatatlan munkásokat, s ismerjük el szóval, sőt, akár pénzzel eredményeiket is!

Forrás: itt.

2012. április 2., hétfő

Miniszteri biztosa van a női munkavállalásnak


Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter nevezte ki vasárnapi hatállyal Varga Zsoltné Szalai Piroska Máriát, hogy miniszteri biztosként segítse a nők munkavállalását. Megbízatása fél évre szól. Munkája lesz bőven, hiszen foglalkoznia kell a nőket érintő diszkrimináció felszámolásával, munkahelyek bővítésével, a nappali ellátást biztosító gyermekfelügyeleti rendszer bővítésével, a munkahelyek családbaráttá tételével, a munkakörülmények javításával … biztos, hogy elég lesz erre fél év?
Forrás: origo.hu

2012. március 21., szerda

Cikkajánló: Uniós pályázatok a rugalmas munkahelyek megteremtésére


 A hrportal.hu-n jelent meg ez a beszámoló, mely a rugalmas munkahelyek kialakításával, a vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások bővítésével, a rugalmasságot segítő helyi kezdeményezésekkel kapcsolatos uniós pályázatokat megelőző társadalmi véleményezés eredményeit foglalja össze.
Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület a pályázatok értékelése mellett külön felhívta arra a figyelmet, hogy a projektek megvalósítása mellett arra is szükség van, hogy ezek ne elszigetelten, egy-egy cégen belül menjenek végbe, hanem a tapasztalatokat osszák meg egymással a szereplők, tehát egy-egy helyi siker legyen közkincs; a jó megoldásokat minél több munkahely kövesse.

2012. március 19., hétfő

Cikkajánló: A hosszú gyes nehezíti a visszatérést


Bevallom, én egy kicsit többre számítottam a cikk elolvasása előtt, bár az állításai mindenképpen jók egy erről szóló vita kezdő felütésének.
A három év alatti gyermeket nevelő nők kis hányada dolgozik hazánkban, szemben az OECD-országok hasonló helyzetben lévő női munkavállalóival. Az is biztos, hogy ahol hosszú a gyermeknevelési szabadság, ott kevesebb nő dolgozik magasabb munkahelyi pozícióban.
De vajon a lehetőség - a hosszú gyes ugyanis egy lehetőség, nem kötelező élni vele -, már magában a gátja egy sikeres karriernek, vagy maga a rendszer rugalmatlansága az igazi akadály, azaz a kevés családbarát munkahely, a három év alatti korosztály elhelyezésének nehézségei, a gyermeknevelési támogatások rugalmatlan rendszere? Szerintem sokkal összetettebb a probléma annál, hogy csupán a sokat kárhoztatott hosszú gyest nevezzük meg egyedüli okként.

2012. március 13., kedd

Hogyan alakul a felmondási védelem az új Munka törvénykönyve hatályba lépése után?


A 2012. évi I. törvény, azaz az új Munka törvénykönyve júliusban lép hatályba, s változást hoz a felmondási védelem terén is.

Amíg a szülők valamelyike (jellemzően az anya) gyermekgondozási szabadságon van, felmondási védelem illeti meg, tehát nem közölhetnek vele munkáltatói felmondást.
Figyelem! Ha határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatták, s lejár a határozott idő, megszűnhet ezalatt is a munkaviszonya. Ő maga is felmondhat – mert például másik állást talált – vagy közös megegyezést írhat alá a munkaviszony megszűnéséről. Ha nem munkaviszony keretein belül dolgozott, hanem pl. megbízási jogviszony keretei között, akkor nem vonatkoznak rá az Mt. szabályai, így a felmondási védelem sem.

Ha viszont visszamegy dolgozni, akkor az eddigi abszolút felmondási védelem helyett (eddig nem lehetett felmondani annak a szülőnek, aki gyermekgondozási szabadságról tért vissza, gyermeke három éves koráig.), akkor egy gyengébb védelmet kap; a törvény a védett korban lévő munkavállalók státuszát adja neki. A szöveg egyébként már nem is szülőről, hanem az anyáról, illetve a gyermekét egyedül nevelő apáról szól, munkaviszonyukat abban az esetben lehet felmondással megszüntetni, ha a felmondás indoka a munkavállaló képessége, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok, s a munkáltatónál nincs olyan munkakör, mely megfelel a munkavállaló képességének, végzettségének, megszerzett gyakorlatának, vagy a felajánlott munkakört nem fogadja el a munkavállaló. (új Mt., 66. §)
A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolva akkor szüntetheti meg a munkáltató a munkaviszonyt, ha az a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. (új Mt., 78. § (1)) Ez gyakorlatilag a régi törvényben rendkívüli felmondásként emlegetett jogintézmény; erre már akkor sem vonatkozott a felmondási védelem.

Ahogy egy előadáson hallottam: tehát júliustól egy kicsivel alaposabb meg kell indokolni azt a felmondást, mint ahogy szokásos…

2012. március 12., hétfő

A TGYÁS, GYED kiszámítása


Sokszor érkezett hozzám már ezzel kapcsolatban kérdés, úgyhogy megpróbálom egy posztban összefoglalni, hogy egyben meglegyen.

Fontos megjegyezni, mielőtt belekezdenék a jogszabályi ismertetésbe, hogy a fenti szabályoktól elválik maga a jogosultság kérdése. Erről már korábban írtam, mielőtt elkezdjük kiszámolni, hogy mennyi az az annyi, nyilván azt kell megnézni, hogy a hatályos szabályok szerint járnak-e nekünk a fenti ellátások. Ha igen, akkor térhetünk rá az összeg kiszámítására.

A legfontosabb szabály, hogy a járadékokat a táppénz szabályai szerint számítják ki., azaz első körben megnézik, hogy a jogosultság első napját közvetlenül megelőző naptári évben volt-e 180 napi olyan jövedelem, melyből vontak egészségbiztosítási járulékot (Ebtv. 48. §) A táppénzből, GYED-ből, TGYÁS-ból nem vonnak, tehát ezek nem lehetnek egy későbbi ellátás alapjai. A jogosultág kezdő napja ezekben az esetekben az, mikor lehet igényelni az ellátásokat, tehát a TGYÁS-t a legkorábban a szülés várható napja előtt 28 nappal, a GYED-et pedig legkorábban a TGYÁS időszakának lejárta után.

Ha nincs, akkor a második körben megnézik, hogy a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 180 napban volt-e ilyen jövedelem; ha a biztosítási idő folyamatos, akkor ezt a 180 napot a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni. Ha valamilyen oknál fogva megszakadt a biztosítási idő, akkor a megszakítás előtti időszakot nem lehet figyelembe venni. (A biztosítási időről a Tbj. 5. §-a szól.)

Ha jogosult lenne a TGYÁS-ra, GYED-re a biztosított, de nincs a fenti két szabály szerint megfelelő jövedelme, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér lesz az ellátások alapja, kivéve, ha a szerződése szerinti, vagy tényleges jövedelme ennél kevesebb (tehát kevesebbet kap a minimálbérnél, mert pl. nem teljes munkaidőben dolgozik.)

Van egy kedvezményszabály; ha a biztosítottnak azért nincs az irányadó időszakban megfelelő jövedelme, mert TGYÁS-ban, GYED-ben, táppénzben részesült (figyelem! A GYES-t nem említi a törvény!), akkor a korábbi ellátás alapjául szolgáló jövedelemből kell számítani az újabb ellátás napi összegét, ha az a minimálbérnél (lásd előző bekezdés) kedvezőbb.

2012. március 1., csütörtök

A Munka Méltósága


A fenti címet viseli Szabó Máté ombudsman új projektje, melyben a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű csoportok, azaz a pályakezdő fiatalok, kisgyermekes anyák, idős munkavállalók, roma származású emberek, hajléktalanok és fogyatékkal élők munkához jutási lehetőségeit, a munkakeresés, - és vállalás terén szerzett tapasztalatait vizsgálja. A program egész évben folytatódik, s az év végén várható a lezárása, az eredmények és ajánlások összefoglalása.
(Csak zárójelben jegyzem meg; vajon hányan lehetnek azok a munkavállalók, akik egyik hátrányos helyzetű csoportnak sem a tagjai, nevezzük őket alfa-munkavállalóknak, Huxley után szabadon?)

A hírről, s arról, hogy a felmérés után mit tehet az ombudsman, itt lehet olvasni.

2012. február 27., hétfő

Cikkajánló: Többezer ember számára válhat valósággá a távmunka


Egy hazai informatikai fejlesztésnek köszönhetően talán sokkal több ember számára nyílik meg a távmunka lehetősége; egy program segítségével ugyanis sokkal nagyobb tömegeknek tudják szétteríteni a munkát, mint eddig. A hazai megvalósításról, az első nagy projektről, mely ezt a technikát alkalmazza, a www.otthonrol.hu oldalon lehet olvasni; remélhetőleg igazi megoldás lesz azoknak a munkavállalóknak, akik élethelyzetük folytán sokkal szívesebben dolgoznak ebben a ma még szokatlan formában, mint a munka világában már megszokott keretek között.
Forrás: hrportal.hu

2012. február 23., csütörtök

Próbaidő az új Munka törvénykönyvében


A júliusban hatályba lépő új Munka törvénykönyve változásokat hoz a próbaidő szabályozása terén is. A próbaidőt elsősorban a törvény 45. § (5) bekezdése szabályozza; e szerint a próbaidő maximális hossza a munkaviszony kezdetétől számított három hónap. A felek természetesen ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak, ilyenkor van lehetőségük arra, hogy egy ízben meghosszabbítsák a próbaidőt, de a meghosszabbítással együtt sem léphetik át a maximális három hónap időtartamot.
Azonban a törvény az 50. § -ban további engedményeket tesz a próbaidő hosszát illetően, ugyanis a bekezdés rendelkezéseitől eltérhet a kollektív szerződés, az 50. § (4) bekezdésében szabályozott módon; kollektív szerződés ugyanis a próbaidő tartamát hat hónapban is megállapíthatja. A kollektív szerződés csak a lehetőséget teremti meg; az egyes munkaszerződésekben pontosan meg kell határozni az adott munkavállaló viszonylatában a rá vonatkozó próbaidő tartamát, tehát a próbaidő kikötése csak akkor érvényes, ha a munkaszerződésben rögzítik.

2012. február 14., kedd

Cikkajánló: Coworking: Közösségi erők szinergiája

A hrportal.hu-n jelent meg erről az igen érdekes kezdeményezésről egy írás; Budapest XI. kerületében alakítottak ki olyan irodákat, ahol egyszerre több vállalkozás is működik. A közös légtérnél azonban sokkal többről van szó; az így dolgozó vállalkozások egymást inspirálják tevékenységükben, s új lendületet, ötleteket tudnak egymásnak adni.
Olvassátok el, nekem nagyon tetszett: egyedül,mégis közösségben dolgozni, igazán inspiráló lehet.

2012. február 11., szombat

GYES-restart: Ingyenes előadás-sorozat (nem csak) anyáknak

A miskolci Holdam Egyesület és a Miladies Kft. által Család és Hivatás Klub néven útjára indított kezdeményezés célja a Miskolcon és környezetében élő nők támogatása a sikeres álláskeresésben, munkájuk megőrzésében, illetve zökkenőmentessé tenni a munkába való visszatérést a GYES/GYED időszaka után.


További információkat a Miladies Kft. honlapján lehet olvasni: www.miladies.hu

2012. február 9., csütörtök

Pályázat: Fogyatékosság-barát munkahelyeket keresnek

2012. február 29-éig pályázhatnak azok a munkáltatók, akik vállalják, hogy toborzási, foglalkoztatási, munkaerő-megtartási gyakorlatukat ennek megfelelően fejlesztik; cserébe megkapják a Salva Vita Alapítvány által adományozott "fogyatékosság-barát munkahely" logó használati jogát két évre.
A pályázatról a Piac és Profit oldalán olvastam, a jelentkezési lap a www.salvavita.hu  oldalról tölthető le.

2012. február 2., csütörtök

Passzív GYED

Passzív GYED-et akkor kap a jogosult (általában az anya), ha a mögöttes biztosítási jogviszonya a TGYÁS ideje alatt szűnik meg. Ilyenkor jogosult lesz a GYED-re, ugyanúgy, mintha a biztosítási jogviszony megmaradna, tehát ugyanúgy jár végig – az előzetesen biztosításban töltött napoknak megfelelően – a magasabb összegű ellátás. Megszűnhet természetesen a biztosítási jogviszony a már folyósított GYED ideje alatt is; ilyenkor is kapja tovább a jogosult a GYED-et.
A feketeleves azután jöhet, ha valaki megint babát vár, ilyenkor ugyanis a passzív GYED ideje nem számít bele az előzetes biztosítási jogviszonyba, s egy újabb babánál megint vizsgálják a GYED-hez szükséges jogosultsági időt (két éven belül legalább 365 nap). A hozzám érkező kérdések egy jó részében bizony ez a probléma: mikor a többedik gyermeket várja már az addig – vagy előtte sokáig – passzív GYED-en lévő kismama, akkor szembesül ezzel a kedvezőtlen szabállyal. S nagyon nem mindegy, hogy azután sok ideig viszonylag magasabb összeget kap havonta, vagy csak a GYES alacsony összegére lesz jogosult.

Újból felhívnám a figyelmet: a GYED-hez szükséges jogosultsági időbe a biztosítási jogviszonyon kívül (Tbj. 5. §) a következők számítanak be:

- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz ideje,
- a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 nap,
- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának ideje.

(Ebtv. 42/A. § (4) bekezdés)

A GYED összegénél pedig csak azokat a jövedelmeket veszik figyelembe, melyekből egészségbiztosítási járulékot vontak. Tehát pl. a táppénzt, baleseti táppénzt nem.
A GYED kiszámításánál pedig a táppénzszámításnál alkalmazandó szabályok lesznek érvényesek. (Ebtv. 48-49. §)

2012. február 1., szerda

Pályázat munkáltatóknak női munkavállalók és anyasági ellátásról visszatérők támogatására

2012. márciusában „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén” címmel egy pályázat kiírása várható- adta hírül a Jól-Lét Alapítvány. A pályázat még jelenleg a társadalmi egyeztetés fázisában van, de amint többet lehet róla tudni, mindenképpen ismertetem.

2012. január 17., kedd

Szociális Ágazati Portál

Ha a szociális ellátásokról, szolgáltatásokról beszélünk, akkor egy viszonylag új portált szeretnék ajánlani:
www.szocialisportal.hu

mely a területre tartozó minden információt igyekszik összegyűjteni, és megosztani az érdeklődőkkel.

Gyermekek után járó pótszabadság II.

Jó hírem van: 2012. január 1-jétől a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 20. §-ának a) pontja szerint mindkét szülő jogosult a gyermekek után járó pótszabadságra, ezt az intézkedést pedig azért hozták meg, hogy a család gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos feladatait elősegítsék. A pótszabadság egy évben egy gyermek után 2 nap, két gyermek után 4 nap, három, illetve több gyermek után összesen 7 nap. (lásd a jelenleg hatályos Munka törvénykönyve 132. § (2) bekezdés, melyet „hozzáigazítottak” a családok védelméről szóló törvény intézkedéséhez, tehát már nem szerepel benne a gyermekek nevelésében nagyobb szerepet vállaló szülő kitétel. A szülők a pótszabadságot először a gyermek születésének évében, utoljára pedig abban az évben vehetik igénybe, mikor gyermekük betölti 16. életévét.

2012. január 11., szerda

Cikkajánló: Új munkahelyi konfliktusok feloldása vár a HR-esekre

Óriási munkanélküliség, állásukat féltő dolgozók, a recessziótól szenvedő munkáltatók – mi kell még a helyzet fokozásához? Természetesen az új Munka törvénykönyve, mely a mediátor szerint az amúgy is nehéz helyzetben generál újabb feszültségeket. A cikk olyan problémás pontokra világít rá az új törvényben, mely konfliktusokat okozhat a munkáltató és munkavállalója között; egyben hangsúlyozza a békés és közös megoldáskeresés szükségességét, mely az eddig nem annyira népszerű munkaügyi mediáció keretei között valósulhat meg.

2012. január 5., csütörtök

Hír: Munka GYES után konferencia

A babafalva.hu és a Tudatos Életért Egyesület ismét megrendezi a Munka GYES után - változások 2012 címet viselő konferenciáját, 2012. január 21-én, szombaton, 9 és 13 óra között. A konferenciát mindenkinek ajánlják, aki vissza szeretne a gyermekgondozási szabadság után menni a régi munkahelyére, vagy éppen új munkahelyet keres az időszak végén, vagy éppen érdeklődik a családtámogatási formák iránt. Mindenkinek ajánlom, akit érint a probléma, ugyanis nagyon sok minden változott a szabályozás területén - s júliustól, az új Munka Törvénykönyvének hatályba lépésétől kezdve még több minden fog változni - ezért érdemes felkészülni az újdonságokra.
Itt lehet további információkhoz jutni, illetve jelentkezni a konferenciára.