Oldalmegjelenítések száma az elmúlt hónapban

2011. augusztus 22., hétfő

Egy korábbi poszt módosítása, avagy megszűnt a passzív táppénz

Egy korábbi poszt módosítása

A legtöbb kérdés idáig a TGYÁS, GYED és a biztosítási jogviszony megszűnése címet viselő posztomhoz érkezett, nem véletlenül, hiszen az elmúlt években igencsak megnehezítették a magasabb összegű, biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátásokhoz való hozzáférést: azaz szűkítették azoknak a körét, akik TGYÁS-ra, illetve GYED-re lesznek jogosultak.

2011 nyarától kezdve megszüntették a passzív táppénz intézményét is; ez azért fontos, mert ha a biztosítási jogviszony megszűnt még a TGYÁS igénylése előtt, akkor is be lehetett számítani az ellátás igényléséhez szükséges 365 napba a passzív táppénz időszakát. Mivel ez megszűnt, ezért a beszámítható időszakokból is kevesebb maradt.

Itt van a pontos jogszabályi hely (forrás: net.jogtar.hu):
Ebtv.
40. § (1) Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.
(2) A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
c) a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.
(3) A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.