Oldalmegjelenítések száma az elmúlt hónapban

2011. szeptember 21., szerda

Cikkajánló: Munkahelyi esélyegyenlőségi kutatás

A kisgyermekes munkavállaló megbízható, terhelhető és lojális. Ugyanígy a 45 évét betöltő munkavállaló.

A FigyelőNeten és a Rész és Távmunka portálon is olvasott felmérésben, mely ezt a kedvező eredményt hozta ki végül tízezren vettek részt; a kutatók 1000 versenyszférában dolgozó céget, 100 közintézményt és 90 civil szervezetet kerestek fel. A kutatás vizsgálta a munkahelyi kiválasztást, a nemek közötti bérkülönbségek alakulását, a törvényi védelem valódi védelmét, s az esélyegyenlőségi terv létét/nemlétét a munkáltatóknál.

Olvassátok el felmérést, érdekes dolgok derülnek ki belőle. Az esélyegyenlőségi terv jogszabályi szövegét pedig közzéteszem (Mt. 70/A. §, forrás: net.jogtar.hu)

Esélyegyenlőségi terv
70/A. § (1) A munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet - szakszervezet hiányában az üzemi tanács - együttesen, meghatározott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadhat el.
(2) Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen
a) a nők,
b) a negyven évnél idősebb munkavállalók,
c) a romák,
d) a fogyatékos személyek, valamint
e) a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók
foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat.
(3) Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez szükséges különleges személyes adatok csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlőségi terv által érintett időszak utolsó napjáig kezelhetőek.
(4) Az esélyegyenlőségi tervnek rendelkeznie kell
a) a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését biztosító külön intézkedésekről, valamint
b) a munkáltató szervezetén belüli, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos eljárási rendről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.